Degralen ja D2W (biolagunev)

Degralen ja D2W (biolagunev)
-Kahte tüüpi: Degralen-L ja Degralen-H (füüsikalised omadused nagu LDPE ja HDPE kottidel).
-Laguneb looduses 12 - 24 kuuga
-Üldtuntud materjal pakketööstuses looduses lagunevate plastikute tootmisel.